Corporal tension

(video 13' 12'')
Düsseldorf, Germany, 2014.

Video instalacija nastala u toku rezidencijalnog boravka umetnika u Düsseldorfu 2014. godine. Projektuje refleksiju na naglu promenu koju kreira nepoznata lokacija, društveni sistem i tretman. Lutanjem na “tuđem“ i nepoznatom terenu sugeriše na promenu i prilagođavanje organizma na nove uslove, sistem, kulturu, ponašanje, ekonomiju, geografske uslove... Čineći svesnu težnju za promenom i prilagođavanjem u funkcionisanju organizma u formi integracije umetnosti u svakodnevni život i traganje za njom kroz proces adaptacije.

U takvom procesu stavljajući sebe u neposrednu opasnost u savladavanju terena i koristeći se suspenzijom čula. Ne stvarajući veštačko, već suptilno ponašanje koje uz koriščenje tela gradi novo iskustvo, refleksiju, redefiniše i instalira odnos u novom sistemu.

“Slepost” kreira tenziju i napetost u funkcionisanju koja omogučuje potragu za umetničkim delom (umetnošću), potragu za sigurnim mestom, ustaljivanjem i prilagođavanjem u novi sistem. Potraga mogučnostima kroz odnos između vidljive i nevidljive sfere, tako da se ne oslanja samo na iskustvo i intuiciju koji nisu dovoljni. . Već na ekstremnosti, liniju kretanja, sredinu, uslove... Tako da držati kontrolu u “izgubljenoj” situaciji omogučuje delovanje uhođavanja i adaptaciju, da se integriše umetnost u svakodnevni život, kao u hodanju, stvaranju ili realizaciji umetničkog rada.

Projekat se uobličio u video instalaciju uz krevet kao simbolom sigurnog mesta, mesto za snove, mesto gde umetnost neretko nastaje ili sanja, mesto za tajne... Tako da se predstavljena akcija publici prikaže kroz evidenciju normalnosti. Gde je pitanje kontole i destinacije za sigurnim mestom postaje neophodni segment potrage i cilja.