Moonbeam

Digitalni print
76x55 cm Projekat realizovan u organizaciji Savremene galerije Zrenjanin,Srbija
Prema temi: “Idoli i ideali”
Ečka, Srbija
Jun, 2016.
Selektor i kustos: Slavica Popov

Ideali i idoli – ideje ograničene rokom ili susretom sa realnošću. Nismo savršeni, a idoli i težnje implementirani u objektima i situacijama gde ih ne možemo izbeći pogledom uz njihovo „savršenstvo“ čini (vrstu verovatnoće) da se osećamo loše ukoliko smo drukčiji ili nam je priroda namenila drugi put. Ovo je jednostavno psihološko stanovište gde je tanka granica između savladavanja „nezdravog“ odnosa i nošenje sa marketinškom mašinerijom, a ljudski razum se lako sagledava kao kombinacija smešnih i neravnih ogledala gde meša svoju prirodu sa prirodom stvari, iskrivljuje ih i prlja.

Osnovni izvori za rekonstrukciju prvih verovanja, idola i božanstva su uglavnom narodna verovanja, hronike, mitovi i arheološka građa, ali je na osnovu njih nemoguće utvrditi kako i koje su funkcije nekih božanstva, magijskih rituala i idola. Neki su, naravno, poznati poput situacija protiv bolesti, smrti, gladi, sigurnosti, plodnosti... Budući da se ovde vraćamo prvobitnim idolima koji danas ne postoje, a koji su se bazirali na duhovni, egzistencijalni i intelektualni karakter koji su danas zamenili materijalnost i fizička privlačnost. Idole i ideale koji su nevidljivi, nedodirljivi, nepristupačni (kakvi su npr. i danas) i gde je ideal verovanje u boljitak sistema koji nije imitacija.

Idoli čoveka opstaju. Bilo zbog svačije posebne i pojedinačne naravi ili zbog odgoja i razgovora sa drugima, bilo zbog čitanja knjiga ili autoriteta onih koje ceni i kojima se divi ili zbog različitosti utisaka. Ili smo u zabludi?
Uz mogućnost opstankatri Meseca menja se cela trenutna konfiguraciju prirode koje znamo i poznajemo. A naučno istraživanje, ili se može nazvati pseudonaučno, o postojanju tri Meseca objavljeno je u časopisu „Ikeres“ koje su sproveli američki naučnici Jack Lissauer i John Chambers. Pre oko dva miliona godina dva Meseca, nakon izvesnog vremena, odvojili su se iz od trećeg i Zemljinog gravitacionog polja. Njihova putanja je postala nepoznata, a oni su postali neka druga tela. Bez podataka o tome gde nalaze i kako se sada ponašaju. U osnovi ovog istraživanja prirodni ciklusi bili bi drukčiji ili ne bi ni postojali. Od plime i oseke, ženskog menstuacionog ciklusa, boja biljaka, vreme, navike, vere...Niz je beskonačan. Kroz ovo istraživanje uočljivi su relaviteti sa temom idola i ideala. Osim što se ljudi još nisu pojavili da ih posmatraju, sama pomisao da je Mesec nedostižan, okultan, mističan, nepristupačan i nedodirljiv navodi nas na hipotezu o njihovim mogućnostima, delovanjima i moćima. O kreiranje drukčije društvene svesti, verovanja i odgovornosti kako idola tako i ideala, i onih koji to jesu kao trenutne stvarnosti uz uslove opstanka tri Meseca.