Prisutni

Instalacija u prostoru
Galerija FLU, Beograd
Januar 2013.

Nastali su kao reakcija na zaustavljenu sliku – pogled, gde su objekti osobe-deca, koji se nalaze u specifičnim situacijama. U svom fizičkom i psihološkom stanju ogledaju se u zamrznutoj slici, filmu, priči. Oni predstavljaju dodatak našem strahu da će se dogoditi, ili da se, možda, neće dogoditi ono čega se plašimo, a da pritom na to nemamo uticaj.

Iz stanja protoka ili toka priče dolazi do pauze – zaustavljanja (iz pasivnog ljudskog stanja) koje nagoni na delovanje. Sugeriše se pitanje o trenutnom stanju i sociološkoj poziciji ovih objekata (subjekata): živa–mrtva, čovek–dete, žena–devojčica, muško–žensko… Takav prekid ili zamrzavanje slike može da se tumači i kao upozorenje na potencijalnu opasnost. Ali, i kao indikator da se cilj može postići uz malo pomoći koja dolazi izvana, pre nego sopstvenim zalaganjem. Predstoji potreba da se proces ubrza, kao posledica istrgnuća iz stanja pasivnosti.

Radovi su u formatu standardnog LCD ekrana, poput medijskog filtera iz kojeg (nas) posmatraju, gde je rezolucijski porast ili opadanje u sastavu trenutne lokacije. Utisak na posmatrača iz druge „prostorije“ ili kroz „prozore“ daje značaj gledaocu, uključuje ga i poziva na prisutnost.