Red line

Instalacija u prostoru promenljivih dimenzija / Akcija
Mart-Maj 2014.

Akcija nastala sa namerom da se ispita odnos ekonomije i biosistema, kao trenutni oblik prirode u svrsi povećanja, unapredjenja, povezivanja i generisanja prirodnih resursa čoveka i prozvodnje. I pitanje odnosa sa scenom, mogućnosti i prisutnost umetnika u galerijskom prostoru navode na razmišljanje u pravcu odnosa umetnosti i zajednice, to jest, o usmerenosti umetnosti na delovanje u zonama ekonomskih, ekoloških, političkih i drugih segmenata društvene sfere. U ovom slučaju, konceptualno delovanje predstavlja kritički oblik čitanja prostora, odnosno kontekstualno specifičnu, “javnu” umetnost.

Delovanjem uz pomoć sintetičke crvene trake, izvođenjem legalanog oblika „ukrašavanja“ šume koje kvare njenu lepotu, ionako privremenu, jer joj preti uništenje, radi industrijske proizvodnje papira. Da li je uništavanje prirode u društvu usvojeno kao normalno ponašanje, opravdano finansijskom dobiti? Odredjeni lokaliteti velikih površina u okviru vangradskih naselja se koriste kao površine za sistematsko sadjenje drveća i njenu seču. Ovi mehanizmi funkcionisanja direktno narušavaju lokalni biosistem, a ekološke promene dobijaju na značaju ako se zna da se takve velike ekološke sredine smenjuju sa sadjenjem i sečom na odredjeni vremenski period. Razumeti zašto kružno ponavljanje veštačkih uticaja predstavlja loš pristup, odnosno emitovanje stalnog štetnog uticaja na mikrobiosistem je dominanta, jer je proizvodnja sa svim svojim efektima istina egzistencije datog društva istog onog koje sa autoritetom nastupa u smislu očuvanja kolektivne vitalnosti.

Nakon foto beleženja instalacija nije skinuta, odnosno, ostavljena je u istom stanju. Time je zadržana situacija narušenog suvereniteta prirode. Zanemarivanje političko-ekonomskih aspekata života u situaciji kada se ličnost kao biološko ograničenje želi prevazići u aktualizaciji potencijalnosti života.* Prilikom sledeće posete lokalitetu, zatečen je iskidan materijal korišćen za instalaciju, prisutan samo u formi dokaza. (Dokaza, čime je akcija svrstana u red performansa sa konačnim, ali nepredvidivim trajanjem.)

*Melinda Cooper, Resuscitations: Stem Cells and the Crisis of Old Age, journals Body & Society, 2006, Vol. 12(1), str. 10.